Home » Contact » Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Als je vragen en/of opmerkingen hebt inzake deze voorwaarden, stuur dan een E-mail naar Info@cabanderodeaarde.nl
Deze voorwaarden zijn van toepassing op 'MBSRelease.nl'.

Deze website  is deel van ‘ Caban de rode aarde’ gevestigd in Nederland.

 

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op aangeboden diensten en strikt tussen jou en Caban de rode aarde.

Bij het maken van een afspraak, deelname workshops en/of deelname evenementen ga je automatisch akkoord met de voorwaarden van 
 'Caban de rode aarde'.

 

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om beide partijen te beschermen. Als je vragen of opmerkingen hebt over een van deze voorwaarden, stuur dan een e-mail naar info@caban-derodeaarde.nl. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op onze website CabanGems en Facebookpagina.

 

Caban ‘de rode aarde’ heeft haar activiteiten opgedeeld. Deze opdeling bestaat uit onze websites www.cabangems.com en MBSRelease (praktijk) en maken deel uit van Caban 'de rode aarde' in Nederland. 

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op gemaakte afspraken, evenementen en/of workshops van MBSRelease.nl tussen u en Caban 'de rode aarde'. 

Door het maken van een afspraak en/of opgave tot deelname aan workshops en evenementen gaat u akkoord met de voorwaarden van Caban 'de rode aarde'.

 

Tarieven

Alle vermelde prijzen van de aangeboden diensten zijn in euro's (€), inclusief 21% Nederlandse BTW . Prijzen zijn onderhevig aan tussentijdse wijzigingen, print- en/of administratieve fouten.

 

 

Afspraken 

Op verzoek kan een afspraak worden verschoven naar een latere datum indien deze aanvraag tot 24 uur voor aanvang van de afspraak zonder kosten. Vanaf 24 uur vooraf wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

Indien de coach de afspraak dient te verzetten zal dit binnen 24 uur van de gemaakte afspraak worden geïnformeerd per telefoon en/of e-mail. 

 

reserveringskosten

Reserveringskosten worden toegepast op evenementen/activiteiten deelname. Aanmelden voor deelname is niet vrijblijvend. 

* Bij een kosteloze activiteit/evenement worden reserveringskosten gerekend gezien er in en met kleine groepen wordt gewerkt. De reserveringskosten ontvang je retour via bankbetaling na deelname. Meldt je minimaal 7 dagen voor de activiteit/het evenement af dan ontvang je direct de betaalde reserveringskosten retour. Bij een afmelding binnen de 7 dagen voor de activiteit/het evenement ontvang je de reserveringskosten niet retour.

 

** Voor activiteiten/evenementen die worden belast met een tarief/vergoeding dient de betaling, inclusief reserveringskosten, van aanmelding minimaal 7 dagen voor aanvang bij ons op de rekening te zijn bijgeschreven. Indien betaling niet tijdig is ontvangen vervalt je deelname.

Heb je betaald maar ben je verhinderd dien je 7 dagen voor aanvang van het evenement/activiteit dit schriftelijk te melden. Het betaalde bedrag wordt terug gestort op je rekening minus reserveringskosten. 

 

Klachtenregeling (MBSRelease.nl):

Heb je een klacht over de verrichte dienstverlening, workshops en/of deelname evenementen dan dien je dit binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. De schriftelijke klacht dient u te onderbouwen aan de MBSRelease om vast te stellen of de klacht direct of indirect oorzaak is van uw klacht of bevindingen. 

 

Beroepsvereniging

 

 

Herroepingsrecht 

Wanneer is het herroepingsrecht NIET van toepassing?

 • Nadat u een volledige coaching/begeleidingssessie hebt afgerond
 • Indien u de afspraak te laat volgens de voorwaarden afmeldt en/of niet op komt dagen
 • Na deelname aan de aangeboden workshop(s)
 • Readingen/afstemmingen
 • Deelname aan Jezelf verbinden evenementen 

 

Betalingen

Betalingen bij een afspraak in de praktijk en/of op locatie dient u het consult contact of per pin ter plaatse te voldoen.  U kunt uw deelname aan de Jezelf verbinden evenementen betalen via; iDeal, PayPal, creditcard en Belgische bankbetalingen via internet. Indien u de keuze maakt voor een bankoverschrijving dan is de betalingstermijn 14 dagen. Bij een last minute boeking, indien er plaats is, geldt betaling binnen 48 uur. Indien de bijschrijving van het factuurbedrag is uitgebleven wordt deelname geannuleerd.

 

Privacy

Caban 'de rode aarde' behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zal niet beschikbaar zijn voor derden. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de facturen en e-mail van documenten, informatie workshops en/of Jezelf verbinden evenementen.

 Daarnaast worden alle persoonlijke gegevens, zoals het adres, vastgelegd met behulp van codering in onze webshop in de externe software. Hiermee komt alle gevoelige informatie overeen met een veilig HTTPS-protocol.

Zoals het hangslot op de betaalpagina, dan weet je dat je informatie veilig is. Ze houden zich aan de strengste veiligheidsnormen. Veiligheid is ook onze top en we doen er alles aan om deze 100% te dekken en houden dit voortdurend in gedachten. Daarnaast wordt er door betrokken partijen en Caban regelmatig onderhoud uitgevoerd, diverse maatregelen zoals loggen ingeschakeld / Firewall enz., Maar kunnen niet volledig aansprakelijk worden gesteld door het gebruik hiervan.

 

Geheimhouding

MBSrelease.nl/Caban 'de rode aarde' en cliënt zijn elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de coaching van elkaar of van een andere bron hebben verkregen.

 

Wijzigingsrechten

Caban 'de rode aarde' heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

Prijzen zijn onderhevig aan tussentijdse wijzigingen, print- en/of administratieve fouten. Wettelijk verbindt Caban 'de rode aarde' zich ertoe om alle diensten naar volle tevredenheid van de koper uit te voeren, met uitzondering van de bovengenoemde situaties.

 

Foto's en tekst

De beschrijving van de diensten zijn samengesteld door Caban 'de rode aarde'.

Deze site gebruikt eigen foto's/afbeeldingen het kan zijn dat ik, tijdelijk, ook afbeeldingen van Stock foto's gebruik. Op alle tekst op deze website en Facebookpagina is het  auteursrecht van toepassing. Foto’s van derden zijn benoemd bij bron en website.

Foto's/afbeeldingen van MBSRelease.nl mogen door derden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caban 'de rode aarde', mits de bron wordt vermeld. Als deze zonder toestemming worden gebruikt, voor persoonlijk gewin, is de Nederlandse wet van toepassing.

 

Aansprakelijkheid tips, adviezen en/of gebruik van producten etc

 1. De coach heeft de plicht zich voor 100% in te spannen bij de uitvoering van coaching/begeleiding.
 2. Ik ben geen arts en zal u nooit voorzien van medisch advies. Indien er tijdens de sessies enige twijfel reist over uw fysieke of mentale gezondheid verwijs ik u altijd door naar uw huisarts of hulpverlenende instantie. Het is uw eigen verantwoording om dit advies wel of niet op te volgen. 
 3. Als coach/begeleider zal ik op geen enkele wijze een geneeskundig advies en/of garantie geven. Als coach/begeleider ben ik op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige medische complicaties, die zich ten tijde of na uitvoering van de dienstverlening bij cliënt zich voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/begeleiding. Als coach/begeleider ben ik op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Als coach/begeleider ben ik niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen van cliënt die niet verantwoord zijn. 
 5. Voor alle gevallen geldt dat iedere aansprakelijkheid van mijn als coach/begeleider zich beperkt tot het bedrag dat is gefactureerd aan de cliënt.
 6. Cliënt heeft de plicht ervoor te zorgen dat enige mogelijke schadelijke wordt beperkt waarvoor cliënt mij als coach/begeleider aansprakelijk wil stellen.
 7. Cliënt heeft de plicht mij voor de afspraken in te lichten ten aanzien van ziekte, medicatie gebruik, mentale problematiek alvorens de afspraak definitief vastgesteld kan worden. 

 

 

Note:

Als coach/begeleiding kan ik u niet genezen ook kan ik uw problemen niet weg toveren. Ik ben geen arts en heb ook geen toverstokje. Als coac/begeleider kan ik je inzichten geven en ondersteunen in uw processen/thema's. Ik kan u voorzien van energie en handvatten om uw processen te transformeren. Echter u dient hier zelf hard aan te werken. 

 

Kristallen, edelstenen en/of mineralen kunnen je helpen, ze kunnen een ondersteunende energie zijn voor je mentale of fysieke problemen. Hoewel deze artikelen over energieën beschikken kunnen deze je ondersteunen met je problemen, inzichten, je reis, etc, deze producten KUNNEN de ziekte NIET helen, ook lossen zij geen problemen op! Wanneer die heerlijke energieën al onze problemen echt zouden kunnen helen, zou er geen enkel gebrek meer zijn in deze wereld, we zouden allemaal gezond zijn en ons leven leiden in het licht van liefde. Als u problemen heeft, of het nu lichamelijk of geestelijk is, neem dan contact op met uw arts of specialist. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

 

Caban schrijft en spreekt altijd over een ondersteunende energie. Nogmaals, we zeggen, met alle respect edelstenen, kristallen en mineralen kunnen je ondersteunen, ze kunnen je niet genezen! U kunt ons niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk stellen voor schade aan uw lichaam en/of uw mentale staat van zijn omdat u gebruik maakt van ons assortiment via onze webshop CabanGems.com

 

Caban heeft een aantal producten ontwikkeld en is samenwerkingsverbanden aangegaan. Indien er licenties voor producten nodig zijn, zijn deze in ons bezit en/of bij de maker van het product. Test een welzijn product altijd uit op een klein stukje huid voor eventueel mogelijk aanwezige allergieën.

 

Je kunt ons niet verantwoordelijk/aansprakelijk stellen voor het gebruik van onze handgemaakte producten met of zonder kruiden, etherische oliën en/of andere ingrediënten die we verkopen of door het te gebruiken waar het niet voor bedoeld is. Lees hier eventuele mogelijke bijwerkingen en/of contra indicaties van de etherische oliën en/of kruiden. Deze informatie komt van meerdere bronnen, zorg dat je altijd zelf controleert, overleg met apotheek/(huis) arts voor gebruik. Let altijd op dat ieder persoon uniek is en anders kan reageren op ingrediënten. 

 

Onze spell/chakra kaarsen bevatten gedroogde kruiden in de twee buitenste lagen van iedere kaars. We kunnen niet garanderen dat een stukje kruid niet zal verbanden/in brand kan gaan. Houd altijd een kaarsen dover bij de hand. Verlaat nooit een kamer wanneer de kaars nog brandt. Houd kaarsen buiten het bereik van kinderen en dieren.

 

U kunt ons niet verantwoordelijk/aansprakelijk stellen voor het verkeerd gebruiken van de producten die wij verkopen of door het te gebruiken waar het niet voor bedoeld is en/of je niet de veiligheid voorop stelt.